13899 | COLLINGE / 'Union des pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève' v.z.w.
Cass., 15 november 1989, 2e k.

Arr.Cass., jaar 1989-1990, (I), 365-366

De wet heeft, door het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren of in openbare riolen, zonder naleving van de opgelegde vergunningsvoorwaarden, strafbaar te stellen, niet allen de onmiddelijke verontreiniging ervan willen beteugelen maar ook de verontreininging die het gevolg is van het feit dat stoffen of vloeistoffen, waar ook gedeponeerd in de bedoelde wateren terechtkomen door een natuurlijk verschijnsel, zoals de afvoer door vermenging met andere wateren. (Art. 1, 2, 5 en 41 wet 26.03.1971)

 link