138357 | 12.05.1998 V. nr. 109 (Vl. P.): Zwemvijvers - Gezondheidsinspectie
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 10.07.1998,1997-1998, (17), 2302-2303

Vlaanderen bezit een honderdtal zwem- en recreatievijvers, waarin al dan niet geregeld wordt gezwommen. De Gezondheidsinspectie controleert deze vijvers regelmatig op waterkwaliteit en veiligheidsmaatregelen.
Bij overschrijdingen van de minimumnormen verricht de overheid onmiddellijk een controleonderzoek. Wanneer dit het slechte resultaat bevestigt, adviseert de Gezondheidsinspectie de burgemeester een zwem- of waterrecreatieverbod op te leggen. Om dit verbod lokaal aan de recreant duidelijk te maken, wordt aan de gemeentelijke overheid een zwemverbodsbord ter beschikking gesteld. Het verbod wordt slechts opgeheven nadat twee analyses aantonen dat de waterkwaliteit opnieuw beantwoordt aan de normen.