138270 | 03.03.1998 V. nr. 192 (Vl. P.): Schipdonkkanaal - Waterkwaliteit
DE ROO Johan
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 12.05.1998,1997-1998, (13), 1725-1726

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de opstelling van de rollende bovengemeentelijke investeringsprogramma's die ter uitvoering aan de NV Aquafin worden opgedragen. Hierbij wordt jaarlijks, mits het nastreven van een logische uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, in de regel voorrang verleend aan projecten die met de geringste kosten de grootste vuilvracht aansluiten. Dit betekent dat collectoren en verbindingsrioleringen die verregaand uitgebouwde rioolstelsels aansluiten richting openbare zuiveringsinstallatie, een hogere prioriteit genieten binnen de rollende investeringsprogramma's voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, dan die welke de verbinding maken met zeer onvolledig uitgebouwde rioolstelsels.
Om de rioolstelsels volledig uit te bouwen, wordt jaarlijks door de Vlaamse Milieumaatschappij eveneens een rollend gemeentelijk subsidiëringsprogramma opgesteld, waarbij gemeentelijke rioleringswerken voor 50 % kunnen worden gesubsidieerd.