13741 | 23.03.1990 Wet houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gedaan te Brussel op 12.09.1986
Min. van Buitenlandse Zaken, EYSKENS Marc
Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, TOBBACK Louis

B.S., 30.03.1991, V.161, (64), 6636 + overeenkomst 6637-6641; Zitting 1988-89: Senaat Stuk 651/1-2, Handelingen 01.06.1989; Kamer, Stuk 831/1-2; Zitting 1989-90: Kamer, Handelingen 30.11.1989; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 256

Deze overeenkomst heeft tot doel de territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten aan beide zijden van de intra-Beneluxgrenzen te doen samenwerken op publiekrechtelijke basis. De beoogde publiekrechtelijke instanties in Belgiƫ zijn: provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW's, polders en wateringen.