132897 | Het programmadecreet 1998 en de Vlaamse milieufiscaliteit
LIETAER Ivan

Lok.Reg.Bel., januari 1998, (1), 17-28

Het decreet 19.12.1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 bevat - onder meer - bepalingen waarbij de regels omtrent een aantal milieuheffingen worden gewijzigd.
In deze bijdrage bespreekt de auteur achtereenvolgens de wijzigingen voor wat betreft de mestheffingen, de oppervlaktewaterenheffing, de afvalheffing, de grondwaterheffing en de watervangheffing.