129223 | 05.02.1998 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1998-03-12, (1ste uitg.)

De bacterie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith werd teruggevonden in oppervlaktewatermonsters afkomstig uit de Grote Nete, bijgevolg wordt de beschermingszone uitgebreid tot 'de Grote Nete' en 'Herselt, Hulshout'.

nvdr: het MB 21.02.1997 werd opgeheven door het MB 14.02.2000 (zie doc. n° 162534).