126352 | KB tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (deel 1)
Min. van Binnenlandse Zaken, DUQUESNE Antoine
Min. van Justitie, VERWILGHEN Marc

BS 2003-11-07, (2e uitg.)

Deze lijst geeft een overzicht van de instellingen en personen die gemachtigd zijn tot toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen:

 • Minister van Justitie: KB 20.04.1984 - BS 01.05.1984;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Financiën: KB 27.09.1984 - BS 19.10.1984 en KB 03.12.1986 - BS 18.12.1986;
 • Nationaal Instituut voor Statistiek: KB 11.10.1984 - BS 30.11.1984;
 • Hoog Comité van Toezicht: KB 12.11.1984 - BS 01.02.1985;
 • Directeur Dienst Kijk- en Luistergeld: KB 17.12.1984 - BS 26.01.1985 (opgeheven voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft: KB 30.01.1998 - BS 27.05.1998);
 • provinciegouverneurs en bestendige deputaties van de provincieraden: KB 27.02.1985 - BS 09.03.1985;
 • Ministerie van Sociale Voorzorg: KB 12.08.1985 - BS 07.09.1985;
 • sommige overheden van het Ministerie van Middenstand en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: KB 12.09.1985 - BS 17.10.1985;
 • onderzoeksrechters, magistraten O.M. en gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten: KB 30.09.1985 - BS 22.10.1985;
  • KB 04.04.2003 wijz. KB 30.09.1985 - BS 07.11.2003;
 • Vaste Wervingssecretaris: KB 03.03.1986 - BS 15.03.1986;
 • gerechtsdeurwaarders: KB 16.05.1986 - BS 19.06.1986;
 • notarissen: KB 11.09.1986 - BS 02.10.1986;
 • sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen: KB 10.09.1986 - BS 09.10.1986;
 • Rijkswacht: KB 19.09.1986 - BS 05.11.1986;
 • Ministerie Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie: KB 29.09.1986 - BS 24.10.1986;
 • instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • A.S.L.K.: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in kader van de wet op de ziekte- en invaliditeits- verzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • kinderbijslagfondsen (art. 19 wetten kinderbijslag loonarbeiders): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • bijzondere vakantiefondsen (art. 44 wetten jaarlijkse vakantie werknemers): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in het kader van de wetgeving pensioenen der werkgevers, opdrachten van algemeen belang vervullen: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • instellingen die, in het kader van de wetgeving arbeidsongevallen der werknemers, opdrachten van algemeen belang vervullen): KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • sommige overheden Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (voor toepassing organenwetgeving): KB 30.10.1986 - BS 14.02.1987;
 • de Raad van State: KB 14.04.1987 - BS 13.05.1987; gewijzigd door KB 24.11.2000 - B.S. 07.12.2000;
 • OCMW's: KB 09.12.1987 - B.S., 29.12.1987, V.147,19610, Verslag aan de Koning 19606-19608, Advies van de Raad van State 19608-19609
 • BS 29.12.1987;
 • Rijksfonds voor sociale Reclassering van de Mindervaliden: KB 11.02.1988 - BS 24.02.1988 ;
 • sommige overheden Vlaamse Gemeenschap inzake huisvesting: KB 10.03.1988 - BS 30.03.1988;
 • Ministerie Tewerkstelling en Arbeid: KB 07.04.1988 - BS 19.04.1988;
 • bepaalde overheden Vlaamse Gemeenschap inzake studietoelagen: KB 29.04.1988 - BS 25.05.1988;
 • ontvangers-griffiers polders en wateringen: KB 09.08.1988 - BS 02.09.1988;
 • sommige instellingen van openbaar nut die onder Ministerie Tewerkstelling en Arbeid ressorteren: KB 26.09.1988 - BS 04.11.1988;
 • sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen: KB 12.10.1988 - BS 08.11.1988;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving kinderbijslag voor loonarbeiders (GERAC c.v.): KB 13.09.1989 - BS 29.09.1989;
 • Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen binnenscheepvaart (GERAC c.v.): KB 13.09.1989 - BS 29.09.1989;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving pensioenen (GERAC c.v.): KB 05.10.1989 - BS 25.10.1989;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving jaarlijkse vakantie werknemers (vzw 'secretariaat A.E.M.' en vzw 'Sociaal-Patronaal Dienstbetoon'): KB 05.10.1989 - BS 09.01.1990;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving jaarlijkse vakantie werknemers (nv C.I.G. Intersys system): KB 07.12.1989 - BS 27.01.1990;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving sociale zekerheid werknemers (vzw Secretariaat A.E.M.): KB 16.01.1990 - BS 13.02.1990;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving sociale zekerheid werknemers (cv C.E.P.A.): KB 06.02.1990 - BS 22.02.1990;
 • uitvoering reglementaire bepalingen in het kader wetgeving jaarlijkse vakantie werknemers (cv C.E.P.A.): KB 09.02.1990 - BS 07.03.1990

nvdr: voor het beeld van het KB 09.12.1987 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuuurlijke personen, wat de OCMW's betreft, klik op de desbetreffende link.