124600 | 19.12.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1997-12-30, (2e uitg.)

Dit decreet wordt in de volgende hoofdstukken opgesplitst:

 • Hoofdstuk I : Onderwijs, art. 1-10 (doc. nr. 124606)
 • Hoofdstuk II : FinanciĆ«n en Begroting, art. 11-12 (doc. nr. 124612)
 • Hoofdstuk III : Kansarmoedebestrijding, art. 13-14 (doc. nr. 124618)
 • Hoofdstuk IV : Leefmilieu
  • Afdeling 1 : Mestheffingen, art. 15-16 (doc. nr. 124621)
  • Afdeling 2 : Oppervlaktewateren, art. 17-18 (doc. nr. 124620)
  • Afdeling 3 : Heffingen op afval, art. 20 (doc. nr. 124617)
  • Afdeling 4 : Grondwater, art. 21-24 (doc. nr. 124614)
  • Afdeling 5 : Watervang, art. 25 (doc. nr. 124611)
 • Hoofdstuk V : Bepalingen met betrekking tot de omvorming van begrotingsfondsen
  • Afdeling 1 : Instellingen van Openbaar Nut, art. 26
  • Afdeling 2 : Opheffing van begrotingsfondsen, art. 27
 • Hoofdstuk VI : Sociaal en cultureel werk, art. 28-30 (doc. nr. 124608)
 • Hoofdstuk VII : Openbaar bibliotheekwerk, art. 31 (doc. nr. 124605)
 • Hoofdstuk VIII : Inwerkingtreding, art. 32

 

 link