122824 | 07.10.1997 BVR betr. de kennisgeving van werken ter uitvoering van het dec. 16.04.1996 betr. de waterkeringen
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27

Dit besluit betreft de kennisgeving van werken ter uitvoering van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen aan de betrokken eigenaars.

 

 link