121110 | N.
Corr. Ieper, 14 april 1995, 9e K.

R.W., 18.10.1997, V.61, (7), 230+noot VANDEPLAS A. 230

Na een breuk van een mechanische installatie wordt afvalwater van een slachthuis verontreinigd. Deze breuk gebeurde louter accidenteel en was onvoorzienbaar. De beklaagde zorgde voor gepaste herstelling.
Gezien het materieel element van het delict wel voorhanden is, doch de strafrechtelijke schuld ontbreekt, wordt de beklaagde van rechtsvervolging ontslaan (nullum crimen sine culpa).