12092 | * 30.01.1991 BVE houdende vaststelling van (...) heffingen op de waterverontreiniging' dat in de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoerd door Dec. 21.12.1990 (...)
Gemeenschapsmin. van Financiƫn en Begroting, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 23.02.1991, V.161, (39), 3552-3559; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198

BVE houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging' dat in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoerd door het decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen van tot begeleiding van de begroting 1991. Noot (KC) Het besluit stelt de nadere regelen vast van mogelijkheden voor het invullen van de wetenschappelijke formule voor het bepalen van de wilskracht. Het besluit regelt eveneens de invorderings- en beroepsprocedure. Het besluit bevat nog twee bijlagen met modelformulieren. ndlr : nieuwe regels werden in BVE 16.02.1993 (doc. nr. 53234) bepaald; dit besluit blijft voor de lopende innings- en invorderingsprocedure gelden.