111930 | 15.10.1996 V. nr. 72 (Vl. P.): Klemmen en strikken - Reglementering
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VERLINDEN Amandus

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 293

Het gebruik van vallen en klemmen en meer algemeen van alle andere middelen die kunnen worden gebruikt voor de vangst van wilde dieren, wordt geregeld door diverse reglementeringen.
Op grond van het BVR 16.06.1993 betreffende de jacht voor de periode van 01.07.1993 tot 30.06.1998, is het gebruik van strikken voor konijnenbestrijding en kastvallen voor de bestrijding van vossen en verwilderde katten toegestaan.
Het gebruik van de wildklem wordt door dit besluit verboden; hiermee is uitvoering gegeven aan verordening (EEG) nr. 3254/91 van 04.11.1991 dat het gebruik van de wildklem met ingang van 01.01.1995 verbiedt.
Het BVR 20.05.1992 tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij staat het gebruik van fuiken onder bepaalde voorwaarden toe, maar alleen voor het vangen van palingen. Voor het wettig gebruik van deze fuik dient men in het bezit te zijn van twee visverloven van 1850 BEF.
Het KB 09.09.1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaams Gewest verbiedt onder meer het bezit en de verhandeling van vogelklemmen, vogelvangstnetten en mistnetten, en verbiedt het gebruik van andere neten, vallen of strikken. Er bestaat geen lijst van wat men op het vlak van klemmen en strikken mag verkopen, bezitten of gebruiken.

nvdr: het BVR betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.1993 to 30.06.1998 werd vervangen door het BVR betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.1998 tot 30.06.2003 (B.S., 30.06.1998, V. 168, (123), 21433-21439).

nvdr: Het BVE 20.05.1992 tot uitvoering van de Wet 01.07.1954 op de riviervisserij wordt op 15.03.2013 opgeheven door het BVR 01.02.2013 tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij (zie doc. nr. 272286).