110873 | Polders en wateringen en de openbaarheid van bestuur
BOES Marc

Pol. en Wat., 31.10.1996, V.13, (31), 10-16

In de inleiding van dit artikel wordt nader ingegaan op de openbaarheid van bestuur in het Belgisch recht, de grondwettelijke regeling van de openbaarheid van bestuur en de bevoegdheid van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.
Vervolgens onderzoekt de auteur de openbaarheidswetgeving van toepassing op de polders en de wateringen.
In dit kader komen de wet 11.04.1994 en het decreet 23.10.1991 aan de orde.

Nvdr : Het decreet van 23.10.1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse regering, gewijzigd bij het decreet van 13.06.1996 werd opgeheven door het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 18.05.1999 (document 26011).