109857 | Het programmadecreet 1997 en het milieubeleid
x

Milieu en bedrijf, 30.01.1997, V.11, (2), 1-3

In dit artikel wordt in een notendop weergegeven welke wijzigingen het programmadecreet 20.12.1996 meebrengt voor de Vlaamse milieuwetgeving. De wijzigingen betreffen vooral de milieuheffingen voor het jaar 1997.