108473 | 20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1996-12-31, (3e uitg.)

Dit decreet betreft de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997.
Hfst. I : Ambtenarenzaken - art. 1-3
Hfst. II : Onderwijs - art. 4-6 (doc. nr. 108511)
Hfst. III : Gezondheidsbeleid - art. 7-10 (doc. nr. 108512)
Hfst. IV : Financiƫn en Begroting (doc. nr. 108513)
Afd. I : Vlaamse Openbare Instellingen - art. 11
Afd. II : Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting - art. 12-13
Hfst. V : Successierechten (doc. nr. 108514)
Afd. I : Vereenvoudiging van de tarieven - art. 14-20
Afd. II : Verlaagd tarief voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen - art. 21-22
Hfst. VI : Promotie- en uitvoerbeleid: Het Fonds Vlaanderen-Aziƫ - art. 23
Hfst. VII : Stedelijk Beleid - art. 24-25 (doc. nr. 108516)
Hfst. VIII : Binnenlandse Aangelegenheden - art. 26-27 (doc. nr. 108519)
Hfst. IX : Huisvesting - art. 28 (doc. nr. 108523)
Hfst. X : Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant art. 29-30 (doc. nr. 108532)
Hfst. XI : Tewerkstelling - art. 31-33
Hfst. XII : Leefmilieu
Afd. I : Watervoorziening - art. 34 (doc. nr. 108541)
Afd. II : Oppervlaktewateren - art. 35-38 (doc. nr. 108551)
Afd. III : Afvalheffingen - art. 39-43 (doc. nr. 108559)
Afd. IV : Grondwater - art. 44-47 (doc. nr. 108561)
Afd. V : Bodem - art. 49 (doc. nr. 108570)
Hfst. XIII : Cultuur (doc. nr. 108574)
Afd. I : Openbaar Bibliotheekwerk - art. 50-54
Afd. II : Verenigingen voor volksontwikkelingswerk - art. 55-58
Afd. III : Instellingen voor volksontwikkelingswerk - art. 59
Afd. IV : Diensten voor Sociaal-Cultureel Werk - art. 61-62
Afd. V : Culturele Centra - art. 63-66
Afd. IV : Jeugdwerking - art. 67-71
Hfst. XIV : Economie - art. 72-76 (doc. nr. 108579)
Hfst. XV : Ruimtelijke Ordening - art. 77-88 (doc. nr. 108581)
Hfst. XVI : Vervoer - art. 93
Hfst. XVII : Openbare Werken (doc. nr. 108583)
Afd. I : Financiering - art. 94-95
Afd. II : Watervang - art. 96-98

 

 link